En kort beskrivning av markradarstation PJ-21/R  

 

Vid ett besök på fd F2 upptäckte jag en betongkonstruktion som väckte mitt intresse.

Kontakt togs med Kurt Jörgne, sekreterare i F2 Kamratförening, som efter lite forskning meddelade att konstruktionen hade hört till höjdmätarantennen, PH-13, i "Radarstation PJ-21/R"

 
Kurt Jörgne:  

"Jag tjänstgjorde som lärare vid FRAS/Strils 1952-1974.

Först ett klarläggande vad gäller beteckningen på den aktuella radarstationen. PJ-21 var beteckningen på helheten i vilken ingick en spaningsstation PS-14 (efter antennbyte PS-141), en höjdmätare PH-13, indikatorvagn (innehållande 2 PPI och 1 HPI) samt 2 kraftaggregat.

Vad gäller bokstäverna i förkortningarna står de för: P en radar som arbetar enl. pulsmetoden, S spaningsradar, H höjdmätningsradar, J användbar för jaktstridsledning, PPI plan polär indikator, HPI höjd polär indikator.

Vad gäller höjdmätaren på F2 var antennen placerad på mast och sändar/mottagarutrustningen på den omnämnda betongkonstruktionen. Jag är osäker på stationens uppgift. Det fanns också en PS-141 på mast vars bild länkades till Bromma, Svea Radar.

En liten komplettering till vad gäller beteckningar på radarstationer. Det fanns också en bokstav som angav rörligheten, nämligen: R rörlig egna fordon, T transportabel, A flygburen och F fast. Ex Pj-21/R, Ps-41/T."

Håkan Karlsson var vänlig nog att skicka över material från hans tid på F2.

| Beskrivning av P/21 |

| FRAS skolmaterial 1 |

| FRAS skolmaterial 2 |

| Specialfordon |

 

Ytterligare information kom från Leif Alenäs:  

"Radarstationen var engelsk av Marconi fabrikat och hade en pulseffekt på c:a 500kW. Den hade en räckvidd på c:a 25 mil runt om. Den var helt rördriven stor och tung men fungerade mycket bra om den fick god omvårdnad. I indikatorvagnen tror jag att det var ett ppi för spaningsdelen samt ett för höjdmätaren.

Jag tror att det finns en komplett anläggning i förråd hos FV-museum .

Bilarna som den transporterades på var av märket GMC. När jag arbetade på Försvarets Televerkstad i Göteborg servade vi PJ-21 på F6, F7 samt en station som var uppställd på ett högt ställe vid Jonsered utanför Göteborg.

En höjdmätare fanns också vid Strilanl. i Mölndal. Detta var lite om PJ-21 som numera är museiföremål liksom vi som arbetade med dem. Radarhistoriska hälsningar Leif Alenäs"

|Bilder|