Informationsblad  

Informationsblad från museet

Under en arbetsresa till Paris i juni 2002 fick jag en helg "över". Några timmar av denna användes till ett besök på flygmuseet vid gamla storflygplatsen Le Bourget.

Museet är inrymt i en fd. hangar detta tycker jag är mycket passande. En hel del av planen är dock uppställda utomhus vilket i hög grad påverkar deras skick, de ser helt enkelt slitna ut. På plattan utanför "Le hall Concorde" står ett svenskt Lansenplan, det enda svenska plan jag kunde se på museet.

Museet invigdes 1973 när Paris nya storflygplats, Charles de Gaulle öppnade och huvuddelen av flygtrafiken flyttades dit.

Le Bourget som flygfält kom till 1914 vid starten av första världskriget, det är också berömt för att det var där Charles Lindberg landade efter den första ensamflygning över Atlanten 1927.