J28A. Pin från en flygdag på F13 1940-talet  

J28A. Pin från en flygdag på F13 i slutet av 1940-talet