Bilder av markradarstation PJ-21/R  

 

Fäste för mast till höjdmätarantenn

Bilden till vänster visar en PH-13 höjdmätarantenn, här ovan betongkonstruktionen där sändar/mottagarutrustningen till PH-13 fanns på F2.

   

|Fler bilder|