Minnessten ny plats   Minnessten ny plats
Ny plats för F2 minnessten

Under maj 2005 har minnesstenen på F2 flyttats från sin något undanskymda plats

bakom fd. kanslihuset till en i mitt tycke vacker plats nere vid Hägernäsviken, straxt

nedanför gamla Hangar 81. Flottiljens marina anknytning känns betydligt mer levande

här vid vattnet än vid stenens gamla plats.

| Till F2 |