Ett besök i november 2001  

 

Jag har många gånger åkt förbi avfarten från motorvägen till Hägernäs och kastat en blick ned mot flottiljområdet som skymtar bakom McDonalds och en idrottsanläggning, dock utan att svänga av. En dag i somras gjorde jag slag i saken och letade mig ner i området, följde Sjöflygvägen, vek av till höger in på Catalinavägen och körde ända ner till vattnet vid Hägernäsviken. Där nere reste sig flyghistoria bokstavligen runt mig: de gamla hangarerna, betongplattan, sliparna, verkstadshusen och bryggorna, allt fanns kvar om än i olika stadier av förfall. Fascinerande!

Raskt införskaffades boken "F2-Hägernäs" utgiven på 1980-talet av Täby Hembygdsförening som tar upp både områdets och flottiljens historia från det att Marinförvaltning 1918 gjorde de första inköpen av mark för anläggandet av en flygskola fram till det att förbandet upphör .

Kort historik: 1919-1926 Vinterflygskola på Hägernäs flygstation, 1926-1936 2.Flygkåren (Marinsamverkande) 1/7- 31/8 1936 Kungl. Upplands Flygflottilj, 1/9 1936-1949 Kungl. Roslagens Flygflottilj. 30/6 1949 nedläggning av marinflygflottiljen, bildandet av Kungl. Roslagens Flygkår, flygräddning och skolförband blev kvar. Ca 10 år senare upphör flygverksamheten helt och olika tekniska skolor bedrevs fram till nedläggningen den 30/6 1974.

Flottiljchefer: A. Örnberg (1926-29), C.A F:son Egerstöm (1929-32), S.A. Flory (1932-34), H.G H:son Enell (1934-36), H. Sundin (1936-44), S.O.H. Swenow (1944-48), C.R. Weidling (Tjf chef 1948-49), K.O.G. Sandberg (1949-57), T.P. Sjölin (1957-70), A. Persson (Tjf chef 1970-71) K.W. Normelius (1971-74).

Hösten 2001 verkar det som om planerna på bostadsbebyggelse på hela området växer sig allt fastare, så en dag tog jag med kameran och gick en promenad runt delar av den f.d. flottiljen. Passa på att besöka området om ni har möjlighet, vem vet hur länge byggnaderna finns kvar. Snart kanske bara gatunamnen minner flyget. Så här såg det i alla fall ut i november 2001 och vid besök i juni 2002!

Obs detta har INTE varit något försök att fullständigt beskriva flottiljen eller dess historia, utan mer ett försök att fånga den nästan lite sorgsna känsla som vilar över området.

 

Klicka på bilderna!

F2 vakten

 

Hangar 81 Hangar 81 Kanslihuset
Slipen vid hangar 82

 

Hangar 82

Slip

Gamla hangaren

Vattentornet

Minnestenen

 

Vindstruten

Förfall

Vägskylt Bunkrar Vildvuxet Gymnastikhall

 

  Kasern