f16.jpg (10693 bytes) Flygvapnet 75 år

Några bilder från flygdagarna på F16 aug 2001

f16.jpg (10693 bytes)

SAAB J32

J32

SAAB J32

J32

SAAB J32

J32

Vertol

HKP 4

Thunderbolt II

Thunderbolt

SAAB JAS39

JAS 39

SAAB JAS39

JAS 39

Puma

HKP 10

Gun

Guns

SAAB 105

SAAB 105

F16

F16

J28C

J28C (Sk28C)