"Biggles & Co" originaltitel: Biggles & Co (1936)

Originaltitel: Biggles & Co (1936)

Biggles & Co, titeln på boken men även namnet på den flygtransportfirma Biggles startar för värdetransporter till och från kontinenten. Dessa transporter har sedan en tid plågats av ideliga överfall, men är det vanliga kriminella som ligger bakom eller kan man ana något annat i skuggorna?

Tre gånger lyckas Biggles lura rånarna men sedan blir Algy tillfångatagen och Biggles uppmanas överlämna nästa värdelast. Historien leder dem vidare till Tyskland och Biggles gamle fiende Erich von Stahlhein. En varning framsjungen i form av God Save the King ingår även som ett udda inslag i denna berättelse.

Historien är skriven 1936 och hotet från ett upprustande Tyskland har inte gått W.E. Johns förbi.

Omslagsbilden visar  Biggles brinnande fraktflygplan, en fantasiprodukt som kalls Cormorant, med Ginger flygande över i en korrekt avbildad Miles Falcon.