"Biggles och den hemliga flygbasen" originaltitel: The Black Peril (1935).

Originaltitel: The Black Peril.           Originaltitel: The Black Peril.

Under ett oväder tvingas Biggles landa i en vik på Norfolk-kusten där han och Algy hittar en gammal bunker som inte visar sig innehålla det man kan förvänta sig. Så inleds en historia som för Biggles på en lång resa där han bla. tvingas till ett hastigt besök i Sverige.

I den nyare upplagan av dessa två böcker kommer Biggles till Göteborg (orimligt med tanke på var han startade) men i den äldre är han i "Västerstad"

Denna berättelse skrevs och gavs ut redan 1935 och då var Tyskland fienden, när den på nytt gavs ut under 1950-talet var den omarbetad och Ryssland hade nu tagit den rollen.