"Biggles och spökflygaren" Originaltitel: Biggles and the Dark Intruder (1967).

Originaltitel: Biggles and the Dark Intruder

 

Kommendör Raymond är under hård press från politikerna att få stopp på den olagliga nattliga flygtrafiken över sydvästra England och han vänder sig till sitt team. En övergiven gruva och en ödslig hed drar till sig Biggles uppmärksamhet; en polisman har blivit mördad på vägen över den ensliga heden, fångar som rymt från fängelser försvinner ur landet utan spår, finns det något samband?

Vad spelar den mindre bemedlade lorden för roll i detta spel; kan verkligen en ädling vara inblandad i skumraskaffärer?

Omslagsbilden visar slutscenen med "Spökflygaren" på väg att landa, i bakgrunden den brinnande ljungen och ruinerna vi gruvan, detta är för övrigt den enda gången i berättelsen som någon flyger, Biggles rör inte spaken överhuvudtaget i denna historia.