"Biggles på ubåtsjakt" originaltitel: Biggles Second Case (1948).

Originaltitel: Biggles second case.

Biggles, Algy ,Ginger och lord Bertie Lissie på Scotland Yards flygande avdelning hamnar i denna historia i södra Indiska Oceanen på jakt efter en från Tyskland förrymd U-båt, U 517. Kaptenen ombord, von Schönbeck, kapade under kriget Allierade fartyg och tog deras guldlast, en skatt som han gömde på en ö. von Schönbeck beslutar att lägga beslag guldet och fly till södra Chile, Biggles har andra planer.