"Biggles och den hemlighetsfulla ön" originaltitel: Biggles Takes it Rough (1963).

Originaltitel: Biggles takes it rough.

En dimhöljd ö utanför Skottlands kust ruvar på många hemligheter. Varför vill folk i trakten inte att den nye ägaren skall bosätta sig där och vad är det för flygtrafik som försiggår ? Dessa och andra frågor försöker Biggles bena upp.