Siktesfilmen bekräftar en nedskjutning. J29:an svänger brant för att komma

undan, men en kort skur med J34:ans 4x30 mm akan avslutar luftstriden.

Skytt och foto: fältflygare Göran Hultin, F18 Tullinge.

Mål: J29  från F13, Norrköping.

Plats: troligen Kolmården, det kan vara sjöarna Glan och Roxen som syns i bakgrunden. J29 piloten var med andra ord jagad ända hem! Den fingerade striden ägde rum 1959.

Göran Hultin är en idag pensionerad arbetskollega till mig, som till min stora glädje en dag hade tagit med sig en pärm full av bilder från hans tid flygvapnet. Det är från den pärmen jag lånat denna bild.