Från WW1  

"Le Grande Guerre"

Den hall som jag tyckte bäst om var den som handlade om Första Världskriget. Denna del av museet verkade vara den mest genomarbetade, kanske för att det var ett krig som Frankrike vann.

Utställningen är uppbyggd av flera små scenarier, många med figurer som på bilden här intill.

Besökaren går igenom många olika miljöer med flygplan, vapen, modeller och uniformer.

En tidstypisk mäss komplett med bartender och pianospelande pilot kan besökas. Sedan kliver man in i ett rum där en officer tolkar just inkomna flygspaningsfoton. Alla har tidstypiska uniformer och detaljerna runt omkring är "helt rätt".

I taket över besökaren hänger en mängd olika plan från denna tidsepok, de är lätta beskåda från balkonger och broar.