Friedhof

Deutscher Soldatenfriedhof i Maleme beläget på "Kulle 107"

Det fanns ett antal minnesstenar. På stenen närmast står det (på tyska och grekiska): "AUF DIESEM FRIEDHOF RUHEN 4465 DEUTSCHE SOLDATEN   1939/45"

På nästa sten står det: "344 GEFALLENE KONNTEN NICHT GEBORGEN WERDEN. IHRE NAMEN SIND HIER FESTGEHALTEN" På stenarna bortanför står alltså namnen på de tyska soldater som man vet stupade, men man hittade aldrig kropparna. Tydligen är det så att det fortfarande finns soldater begravna lite överallt på ön, så att säga ute i naturen!

Minnesplatsen och kyrkogården öppnades i början på 70 talet med hjälp från Tyskland (Väst-?). På platsen finns en byggnad med historien om "Slaget om Kreta", dvs. bilder och text, samt hur begravningsplatsen byggdes upp.

Den här bilden och texten har jag fått från Christer Landberg som besökte Kreta augusti 2001 och mer eller mindre av en slump "upptäckte" denna vackra kyrkogård, ett minnesmärke rest av den "andra sidan" (förlorarna i kriget).