Parkering i skogsbrynet                       Övergiven parkeringsplats

Övervuxet

Vid promenaden längs stängslet som markerar den gamla flottiljgränsen kom jag fram till en gammal parkeringsplats belägen bakom en av kasernerna. Platsen ligger i skogsbrynet och naturen har snart återerövrat den, men fortfarande finns en av skyltarna kvar och där går det att se vem som den var reserverad för. Någon som känner igen registreringsnumret? (BA 35834?)