En sista vandring på fd. flygflottiljen F2

Augusti 2002

Söndagen den 25/8 2002 var det dags för en "Sista vandring" på F2s gamla flottiljområde. "Sista" därför att hela området står inför att bebyggas av bostäder, rivningarna har redan startat. Initiativtagare till vandringen var Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) och F2 Kamratförening. Ett femtiotal intresserade slöt upp, det var en blandad grupp av flyghistoriker och gamla veteraner från F2 tiden.

Klockan 1300 vid gamla flottiljvakten inleddes träffen med att F2 Kamratförenings ordförande William Sivebro hälsade alla välkomna och introducerade dagens guide. Det var den kunniga Kurt Jörgne, sekreterare i F2 Kamratförening och tillika redaktör för dess tidning "Nya Marinflygaren". Efter en kort presentation av sig själv och sin karriär inom flygvapnet gavs riktlinjerna för dagens rundvandring.

Från vakten promenerade gruppen i stekande sol ner till gamla officersmässen, Sjövillan, där det fanns sittplatser i skönt skuggig miljö. Under vägen dit passerades bränsledepån, där det blev ett kort stopp för lite historieberättande. Vid gamla vakten, invigd 1939 (senare bibliotek), där en S12 störtade hösten 1941 och både besättning och en vaktman dödades, vek vi av mot havet. Väl på plats vid fd. mässen drog Kurt en kortfattad men fyllig historielektion om den tidiga marinflyghistorien och F2.

Gruppen drog sedan ut på vidare vandringar, första stopp var minnesstenen vid fd. Kanslihuset. Historien bakom stenens tillblivelse berättades, likaså kontroverserna om var den skall placeras inom området när de nya bostäderna är byggda. Det enda som är bestämt är att den måste flyttas.

Färden gick sedan vidare mot hangarområdet förbi resterna av den första hangaren från 1919 som revs tidigare i veckan, ner till Hägernäsviken. Där i bedårande vacker miljö finns de idag ganska sorgliga relikerna av flyghangarerna och verkstäderna. Betonghangaren, Hangar 81 från 1929, kommer att bevaras och bli P-garage, exteriört får den ej ändras och kommer antagligen att det mest påtagliga minnet från flygtiden. Grävskoporna väntar bokstavligen runt hörnet för att sätta skopan i olika byggnader.

Förflyttning över betongplattan bort till Hangar 82, trähangaren som färdigställdes 1939 för att härbärgera T2 och S12 planen. Den är dömd att rivas och därför var det extra kul när Kurt halade upp en nyckel och öppnade en sidodörr i byggnaden. Hangarens tomma inre gapade mot oss, några av besökarna sniffade i luften och konstaterade lite besviket att doften av flygplan, bränsle och smörjmedel inte fanns kvar. Jag passade på att fotografera av några gamla skyltar innan allt är borta.

Vidare runt motorverkstaden, sedan upp förbi de första kasernerna, färdigställda 1938, dömda även de att rivas. Gamla förrådsbyggnaden passerades av gruppen som sedan letade sig fram till platsen där "Lilla vakten" varit placerad. Matsalen och fler kaserner, sjukhuset, markan och några bunkrar i snårskogen vid gamla flottiljstängslet beskådades.

Vandring avslutades sedan med bokförsäljning och medlemsvärvning vid startpunkten i "Sjövillan. Allt som allt över två timmars spännande historielektion, på plats så att säga!

28 år efter förbandets nedläggning kan konstateras, att den som många ansett vara den vackrast belägna av flygvapnets flottiljer, nu definitivt går ur historien.

Adjö F2.

Ps. Klicka på länkarna i texten för att se bilder från vandringen Ds.