Vakten           

Vakten

Den mycket förfallna vaktbyggnaden vid stora infarten till flottiljområdet, grinden står nu öppen och obevakad.