Minnessten ny plats   Minnestavla

"De älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden"

 

Minnesmärke

I samband med 25-års jubileet av sjöflygförbands-verksamheten avtäcktes denna minnesten den 9 juni 1944. Det stora granitblocket var placerat på planen utan för fd Kanslihuset, en minnesskylt upplyser om stenens bakgrund. Stenen vårdas av F2 kamratförening som renoverade den 1997 tack vare att Flygvapnet ställde medel till förfogande. Maj 2005 flyttades stenen till en vacker plats vid Hägernäsviken, nedanför gamla Hangar 81.