Förfall           Förfall

Förfallet och vandalismen har gått mycket långt vid och runt de gamla hangarerna. Sönderslagna och uppbrutna fönster, högar med skräp och bråte. Byggnaden med de sönderslagna fönstren var från början en värmecentral sedan vapenverkstad och under skoltiden en verkstad för reparation av radarutrustning,

 En hel del kriminella typer dras till området nattetid med bilslaktning och inbrott som följd. Det gamla säkringsskåpet vid en av sliparna gapar tomt med färgen hängande i flagor.