Bilder från några olika tidpunkter på F2

Jag har under åren från 2001 tagit ett stort antal bilder av olika byggnader under det att området har genomgått stora förändringar.

Här har jag samlat en liten del av dessa bilder.