"Gamla hangaren"

Gamla hangaren

Den gamla trähangaren som byggdes av Marinens flygväsende. Mest av allt liknar den tre sammanbyggda lador,  vars portar vänder sig mot söder och Tornön. Den var fram till 1929 när Hangar 81och Kanslihuset färdigställdes en av de få fasta anläggningarna på området. Från 1927 till 1938 användes en utrangerad pansarbåt som logementsfartyget, när den var på varv under sommaren användes trähangaren som provisoriskt kök. Sommaren 1938 ersattes fartyget av  förläggningar iland.