Kasern   Muck!

Den gamla "Kasern 22" färdigställd 1938,  ligger tyst och övergiven bland tallarna, förspikade fönster stirrar blint mot besökaren. Januari 2002 när den här bilden togs verkade det som om byggnaden håller på att tömmas för att senare rivas (hösten 2002 startar rivningen). Inristat i cementen vid ingången till huset fanns en del nostalgiskt klotter. Det ser ut som någon har ändrat "Muck 25/9-40" till "Muck 25/9-71". Minnen av en svunnen tid, ingen lär väl någonsin mer mucka härifrån!