Kanslihuset      

Kanslihuset

Kanslihuset, uppfört väster om trähangaren och färdigställt 1929, sett nerifrån strandpromenaden. Ovanför porten ett flygvapenmärke i sten. På planen framför huset, till vänster om björken, skymtar baksidan av minnesstenen.