Kungl Roslagens Flygflottiljs

Kamratförening

 

F2 Kamratförening som grundades 1944, var en av Flygvapnets äldsta kamratföreningar när den lades ner vid en stämningsfull ceremoni 23 maj 2009.

Paragraf 1 i  stadgarna beskrev föreningens syfte:

1: Föreningens ändamål är att verka för vidmakthållande och utvecklande av samhörigheten mellan föreningens medlemmar, vårda flottiljens/kårens namn och historia, föreningens traditioner samt befordra ett gott kamratskap.

Paragraf 2 vilka som kunde bli medlemmar:

2: 1. Medlemskap i föreningen kan erhållas av var och en som erlägger stadgad medlemsavgift samt:

  • varit anställd, gjort sin värnplikt eller del därav vid flottiljen/kåren. Varit elev vid någon av kårens skolor.
  • är anhörig till ovanstående
  • har intresse av flottiljens/kårens historia och/eller föreningens verksamhet.

| Sekreteraren och Tp 47 |

| Kamratföreningens nål |

| Verksamhetsberättelse 2007-2008 |

| Protokoll 2006-2007 |

 | Protokoll 2005-2006 |

| Protokoll 2004-2005 |

| Stadgar|