Hangar 82       Slip

Hangar 82 och ramp

Den spruckna betongplattan framför Hangar 82. Hangaren fick pga dåliga markförhållanden byggas i trä. Trots det trycktes mycket lera ut i viken vilket medförde omfattande muddringsarbeten för att slipen skulle kunna användas. Nere vid de gamla hangarerna är känslan av förfall mycket påtaglig.