Hangar 82              Det inre av Hangar 82

Hangar 82

Den förfallna Hangar 82. Hangaren färdigställdes 1939 för att härbärgera de då nya T2--planen. Bilden till höger visar det numera tomma inre av hangaren.

Hösten 2002 är ödet beseglat för Hangar 82 då den kommer att rivas för ny bostadsbebyggelse.