Hangar 81            

Sprucken betongpelare

Hangar 81 med en vittrande betongpelare

Depån flyttades till Hägernäs 1/7 1929 då en 1926 påbörjad stor betonghangar, slipar, platta, bryggor verkstad och kanslihus blivit klara. Idag är betongen mycket sprucken och trädetaljerna omålade och ruttna.