Gymnastiksalen                Tankanordning

Gymnastiksal och pumpanordning

Bredvid  kanslihuset som är i gott skick finns den gamla gymnastikhallen. Utseendet skvallrar om åratals förfall, nedklottrad och med förspikade eller krossade fönster, dock kommer den att rustas upp och finnas kvar i det nya bostadsområde som kommer att växa upp på området.

Jag genade genom skogsdungen bakom hallen och kom fram vid en gammal garagelänga, tvärsöver denna på en liten äng reser sig fortfarande en pumpanordning som ett kvarglömt forntidsodjur. Bredvid denna finns ännu kvar nedgrävda tankar för flygbränsle, från dessa ledde ledningar ned till hangarområdet.

Det berättas att förvaltaren för bensindepån inte hade kontroll över den mängd bränsle som skulle finnas i förrådet. En kväll fick han ett tips om en  revision den påföljande dagen. Just den natten brast ett av rören för transport av  flygbränsle..............   Det blev ingen nytta av den revisionen!!